دانلود مقاله کنترل بهینه توان راکتیو با استفاده از مقادیر موجود بانک های خازنی

مقدمه

توسعه شبکه توزیع انرژی الکتریکی تعداد مشترکین , نیاز به الگوریتمی سریع جهتکنترل بهینه توان راکت یو و بهبود و ضعیت پا یدار و دینامیکی
سیستم را لازم می دارد . روشهای مرسوم نظیر الگوریتم ژنتیک و … که کند می باشند , حتی با وجود دقت بالا , نمی توانند در این مورد کارایی
بوده که از لحاظ برنامه نویسی ساده , حجم برنامه بس یار کم , و سرعت اجرا و HJ مناسب داشته باشند . روش بکار رفته در این بررسی روش
همگرایی آن نیز بالاست . آوردن هزینه مربوط به تجهیزات کنترل توان راکتیو و ولتاژ ( در اینجا خازن ) در تابع هدف مو جب استفاده بهینه
(حداقل ) از آنها شده و نرم افزار بهینه سازی سعی می کند که با کمترین خازنها بهترین کنترل ممکن بر روی توان راکتیو و ولتاژ انجام گیرد . هر
گاه بتوان تلفات خط را بهینه (حداقل) کرد, مسلماً ولتاژ باسها نیز به واحد نزدیک خواهند شد و هزینه های مربوط به تلفات خط حداقل می شود.

 

دانلود مقاله کنترل بهینه توان راکتیو با استفاده از مقادیر موجود بانک های خازنی
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵
82 بازدید