دانلود مقاله کارشناسی با موضوع آترواسکلروز

عنوان

«دانلود پایان نامه آترواسکلروز»

چکیده

آترواسکلروز شایعترین علت مرگ در بیشتر کشورهای جهان و مهمترین عامل از کارافتادگی است. با وجود پیشرفت های وسیع تشیخص و درمانی هنوز یک سوم بیمارانی که دچار سکته قلبی می شوند، فوت می کنند که نیمی از این افراد در عرض یک ساعت اول سکته قلبی و قبل از رسیدن به بیمارستان فوت می کنند ودو سوم آنها که زنده می مانند هرگز بهبود کامل نخواهند یافت و به زندگی عادی باز نمی‌گردند. درعرض ۵ سال بعد از یک حمله قلبی، ۲۳% مردان و ۳۱% زنان دو مرتبه دچار از کارافتادگی می شوند. مرگ ناگهانی قلبی یکی دیگر از تظاهرهای شایع گرفتاری عروق کرونر است و بیش از نیمی از بیمارانی که با مرگ ناگهانی قلبی فوت می کنند، هیچ سابقه ای از علایم قلبی نداشته اند. علاوه براین، بیماری های قلبی-عروقی هزینه هنگفتی را برنظام های بهداشتی درمانی کشور ها تحمیل می کنند. تنها در کشور آمریکا، هزینه بیماری های قلبی – عروقی درسال ۱۹۹۸ حدود ۲۷۴ میلیارد دلار برآورد شده است. با این همه بیماریهای قلبی-عروقی بسادگی و بصورت کامل و موثر قابل پیشگیری هستند. در واقع به غیر از سرطان ریه که با قطع سیگار قابل پیشگیری است، بیماری قلبی –عروقی قابل پیشگیری ترین بیماری غیرقابل انتقال (مزمن) انسان به شمار می روند.

فهرست مطالب

بیماریزایی

عوامل خطر بیماری های قلبی- عروقی

دیابت

چاقی

کم تحرکی

روش های پیشگیری

گفتار دوم    

«پرفشاری خون»

مقدمه

تعریف فشار خون :

اقدام های پیشگیری و کنترل

موانع کنترل فشارخون بالا:

پیشنهادهایی برای کنترل پرفشاری خود در کشور

گفتار اول

«مقدمه ای بر اپیدمیولوژی سرطان ها»

مقدمه

میزان موارد بدون علامت (تحت بالینی):

علت سرطان:

عوامل شیمیایی:

سیگار و دخانیات :

ب)اپیدمیولوژی توصیفی

۱-سن، جنس شغل وعوامل اجتماعی:

-عوامل خطر:

پیشگیری و کنترل

پیشگیری اولیه :

پیشگیری ثانویه:

طبقه بندی دیابت قندی

)دیابت ثانویه:

اپیدمیولوژی

دیابت نوع ۲ (غیروابسته به انسولین)

میزان های بروز وشیوع :

دیابت نوع ۱:

دیابت نوع ۲:

بررسی های انجام شده در ایران

روش های پیشگیری و کنترل بیماری قند

۱-پیشگیری اولیه :

پیشگیری ثانویه :

) طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت

اهداف طرح کشوری پیشگیری و کنترل بیماری دیابت :

هدف کلی:

اهداف اختصاصی:

و………………………………

دانلود مقاله کارشناسی با موضوع آترواسکلروز
قیمت : 6000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۹ شهریور ۱۳۹۶
182 بازدید