دانلود مقاله نابرابری اجتماعی

چکیده

نابرابری اجتماعی به موقعیت های نابرابر استفاده افراد یک جامعه از فرصتها اشاره دارد که می تواند سیاسی، اقتصادی و فرهنگی باشد. البته منظور این نیست که همه افراد، با هر میزان تلاش و استعداد و توانایی باید به طور یکسان از موقعیت‌ها و امکانات برخوردار باشند تا نابرابری اجتماعی وجود نداشته باشد زیرا به هر حال افراد مختلف جامعه از لحاظ میزان استعداد، تلاش و عواملی از این قبیل دارای تفاوت‌هایی هستند که همان تفاوت‌ها، زمینه برخورداری نابرابر آنها از امکانات، فرصت‌ها و موقعیت‌های اجتماعی را فراهم می‌کند.

نابرابری اجتماعی، از اموری است که سابقه تاریخی طولانی دارد و نویسندگان بزرگی همچون چارلز دیکنز، ویکتور هوگو، اسکار وایلد و جورج اورول آن را دست‌مایه برخی آثار ادبی خود قرار داده‌اند و از این زاویه به نقد شرایط اجتماعی عصر خود پرداخته‌اند.

در عرصه علوم اجتماعی، نابرابری در دومعنا بکار می‌رود: نخست به معنای نابرابری در ثروتهای مادی و دوم دارا نبودن موقعیت‌یشان با سایر افراد از لحاظ بوخورد و رفتاری که با فرد می‌شود و به نظر می‌رسد معنای جامعه شناختی نابرابری در واقع به معنای برخورد و رفتار غیریکسان، یعنی حالت دوم است.

عده ای از محققان معتقدند که بنیانهای اصلی نابرابری ، تفاوت های فردی در توانایی های ذاتی و انگیزه و تمایل به سخت کوشی و جزء اینها است. در برابر، تحلیل گران دیگر معتقدند که نابرابری در اصل مبتنی بر تفاوت هایی است که جامعه در رفتار و برخورد با این افراد بین آنها قائل می شود و علت این فرق گذاری ، مشخصه هایی همچون طبقه اقتصادی ، نژاد ، قومیت ، جنسیت و دین است که به طریق اجتماعی تعریف شده اند… برخی دیگر از نظریه پردازان طیف وسیعی از نابرابریهای متقاطع – اعم از نابرابری های فردی و نابرابریهایی که به طریق اجتماعی تعریف شده اند- را در نظر می گیرند.

این تحقیق علاوه بر بررسی مفاهیم، ریشه ها و انواع نابرابری اجتماعی، به بررسی نظریه های دانشمندان کلاسیک و معاصر پیرامون این مقوله پرداخته است.

nabarabari2

فهرست مطالب

 تعریف نابرابری اجتماعی

بنیان های نابرابری اجتماعی

انواع نابرابری

نابرابری بیرونی

نابرابری دورنی

نظریه پردازان کلاسیک

افلاطون

توماس هابز

کارل مارکس

ماکس وبر

ژان ژاک روسو

نظریه های معاصر نابرابری

نظریه کارکردگرایی

نظریه کارکردی پارسونز

نظریه نابرابر گرهاردلنسگی

نابرابری اجتماعی، وابستگی و توسعه

نظریه توسعه نابرابری ایوانز و استفنز

نتیجه‌گیری

دانلود مقاله نابرابری اجتماعی
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۶ تیر ۱۳۹۲
312 بازدید