دانلود مقاله مبناي تكنيك هاي ژنتيك

مبناي  تكنيك هاي ژنتيك

تكنيكهاي فني ژنتيكي بعد از شناسايي كامل DNA از سال 1953 آغاز شد بعد با كشف حكم مركزي در سال 1958 توسط فرانسيس كريك اتفاق اتفاد. ژنتيك وارد مسيري تازه شد كه هدف آن درك پنج الگوي رفتاري سلولي رشد تقسيم تمايز، حركت و ميانكش است.
ميزان پيشرفت در اين زمينه باعث بهت و حيرت و حتي خوپش بين ترين دانشمندان باشد بطور روزانه كشفيات بدست آمده از آزمايشگاههاي تحقيقاتي خبر از شناسايي ژن هاي جديد عامل بيماري ها يا محصولات بيوتكنولوژي نويد بخش مي دهند اكثر كشفيات مهم ژنتيكي با استفاده از ساده ترين موجودات ( ويرو ها ، باكتري ها) بدست آمده اند اگر چه امروزه يافته هاي جديد در مورد گياهان و پستانداران نيز ارائه شده است. اگر چه باكتري ها و باكتريوفاژ ها هنوز هم پيچيده هستند اما نسبت به سلولهاي جانوري و گياهي سيستم ساده تري دارند، با استفاده از اين سيستم هاي ساده بود كه دانشمندان توانستند DNA را بعنوان مولكول حاوي اطلاعات ژنتيكي يك سلول معرفي كنند.
DNA در سال 1869 توسط ميكشن در اسپرم ماهي شناسايي شد ولي عملكرد و اهميت آن در سلول به عنوان مسئول صفات توارثتا قرن اخير نا شناخته ماند ساختار فيزيكوشيميايي DNA توسط واتسون و كريك بدست آمد .

فهرست

ساختار DNA

علت ايجاد شيار

فرم DNA

دسته بندي DNA

توالي هاي DNA

فاميل هاي ژني پراكنده

رشته فاميل هاي ژني پشت سر هم

توالي هاي فعال فاقد كد

توالي هايي كه وظيفه آن ها معلوم نيست

DNA سانترامري با تكرار زياد

VNTR

توالي هاي جابجا شده

DNA‌فاصله دهنده

ساختمان فوق العاده كروموزوم

مدل نوكلئوزدم

كروموزوم هاي غول پيكر

كروموزوم هاي پلي تن

كروموزوم بطري شكل

حكم مركزي در ژنتيك مولكولي

بخش دوم

فن آوري ژنتيكي

موجودات آزمايشگاهي

محيط كشت مگس سركه

سيكل زندگي مگس سركه

اهميت مگس سركه در تحقيقات

گلوگاه تحقيقات بيوتكنولوژي

تكنيك هاي تجربه ژنتيكي

پلاسید

ويژگي هاي يك پلاسيد ايده آل مصنوعي

تهيه پلاسيد مصنوعي

كشف مولكول هاي بخصوص DNA و RNA و پروئين

كاوشگري يك DNA بخصوص

كاوشگري يك RNA  مخصوص

كاوشگري يك پروئين بخصوص

روش Genesoft

تكنيك microarray

نقشه ژنتيكي مقدمه دستكاري ژنتيكي

نقشه يابي با نشانگرهاي مولكولي

استفاده از RFLP در نقشه يابي

استفاده از چند شكلي VNTRS ها در نقشه يابي

نقشه يابي پيوستگي با نوتركيبي در انسان

بررسي ژن هاي پيوسته

نقشه يابي كروموزوم x

روش هاي محاسبه نقشه ژن ها

نقشه يابي با درگه گيري در Mapping by in situ hybridization

نقشه يابي ژن هاي انسان با استفاده از دورگ سلول هاي شماتيكي انسان-جوندگان

الكتروفورز با ژل زمينه متحرك (PFGE )

انتساب ژن ها به كروموزوم

نقشه يابي كروموزوم

نوتركيبي و اصلاح نژاد

موارد استفاده از ادغام پروتو پلاسم

تهيه پروپلاسم

مزاياي ادغام پروتوپلاسم

محدوديت ادغام پروتوپلاسم

مهندسی ژنتیک

آنزيم هاي مورد نياز مهندسي ژنتيك

دستگاههاي مورد نياز مهندسي ژنتيك

جفت شدن باكتريايي

انتقال F در طي جفت شدن

عامل R

نوتركيبي بين ژن هاي نشانگر بعد از انتقال

ژنتيك باكتريوفاژها

فاژهاي اتصال دهنده عمومي

وليزژني

باكتريوفاژ

كاسميد

ژن Cryiv

پلاسيد PBR-322

بخش هاي PBR-322 پلاسيد PAT

پلاسيد PUG

اتصال فاژها

نقشه يابي كروموزومي

مروري بر انتقال ژن باكتريايي

كاربرد هاي مهندسي ژنتيك

بكرزائي : (PARTHENOGENSIS )

توليد سلول هاي پايه

ژن درماني

تعداد ژن هاي انسان

فن آوري DNA در علوم زيستي

توليد واكسن هاي ويروسي

ژن درماني

پزشكي قانوني

توليد پروئين هورمون ها و داروها

همانند سازي ژنتيكي انسان (كلوسينگ)

تكنيك هاي ژنوميكس و پرتئوميكس

بانك زيستي

مهندسي ژنتيك گياهان زراعي : (  بيو تكنولوژي سبز )

مهندسي ژنتيك و محيط زيست

حفاظت از حيات وحش بوسيله ژنتيك

مهندسي ژنتيك و تنوع زيستي

RNAi

دانلود مقاله مبناي تكنيك هاي ژنتيك
قیمت : 5400 تومان
فرمت فایل :
تعداد صفحه :
حجم فایل : کیلوبایت
برچسب زده شد , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *