دانلود مقاله مبنای تکنیک های ژنتیک

مبنای  تکنیک های ژنتیک

تکنیکهای فنی ژنتیکی بعد از شناسایی کامل DNA از سال 1953 آغاز شد بعد با کشف حکم مرکزی در سال 1958 توسط فرانسیس کریک اتفاق اتفاد. ژنتیک وارد مسیری تازه شد که هدف آن درک پنج الگوی رفتاری سلولی رشد تقسیم تمایز، حرکت و میانکش است.
میزان پیشرفت در این زمینه باعث بهت و حیرت و حتی خوپش بین ترین دانشمندان باشد بطور روزانه کشفیات بدست آمده از آزمایشگاههای تحقیقاتی خبر از شناسایی ژن های جدید عامل بیماری ها یا محصولات بیوتکنولوژی نوید بخش می دهند اکثر کشفیات مهم ژنتیکی با استفاده از ساده ترین موجودات ( ویرو ها ، باکتری ها) بدست آمده اند اگر چه امروزه یافته های جدید در مورد گیاهان و پستانداران نیز ارائه شده است. اگر چه باکتری ها و باکتریوفاژ ها هنوز هم پیچیده هستند اما نسبت به سلولهای جانوری و گیاهی سیستم ساده تری دارند، با استفاده از این سیستم های ساده بود که دانشمندان توانستند DNA را بعنوان مولکول حاوی اطلاعات ژنتیکی یک سلول معرفی کنند.
DNA در سال 1869 توسط میکشن در اسپرم ماهی شناسایی شد ولی عملکرد و اهمیت آن در سلول به عنوان مسئول صفات توارثتا قرن اخیر نا شناخته ماند ساختار فیزیکوشیمیایی DNA توسط واتسون و کریک بدست آمد .

فهرست

ساختار DNA

علت ایجاد شیار

فرم DNA

دسته بندی DNA

توالی های DNA

فامیل های ژنی پراکنده

رشته فامیل های ژنی پشت سر هم

توالی های فعال فاقد کد

توالی هایی که وظیفه آن ها معلوم نیست

DNA سانترامری با تکرار زیاد

VNTR

توالی های جابجا شده

DNA‌فاصله دهنده

ساختمان فوق العاده کروموزوم

مدل نوکلئوزدم

کروموزوم های غول پیکر

کروموزوم های پلی تن

کروموزوم بطری شکل

حکم مرکزی در ژنتیک مولکولی

بخش دوم

فن آوری ژنتیکی

موجودات آزمایشگاهی

محیط کشت مگس سرکه

سیکل زندگی مگس سرکه

اهمیت مگس سرکه در تحقیقات

گلوگاه تحقیقات بیوتکنولوژی

تکنیک های تجربه ژنتیکی

پلاسید

ویژگی های یک پلاسید ایده آل مصنوعی

تهیه پلاسید مصنوعی

کشف مولکول های بخصوص DNA و RNA و پروئین

کاوشگری یک DNA بخصوص

کاوشگری یک RNA  مخصوص

کاوشگری یک پروئین بخصوص

روش Genesoft

تکنیک microarray

نقشه ژنتیکی مقدمه دستکاری ژنتیکی

نقشه یابی با نشانگرهای مولکولی

استفاده از RFLP در نقشه یابی

استفاده از چند شکلی VNTRS ها در نقشه یابی

نقشه یابی پیوستگی با نوترکیبی در انسان

بررسی ژن های پیوسته

نقشه یابی کروموزوم x

روش های محاسبه نقشه ژن ها

نقشه یابی با درگه گیری در Mapping by in situ hybridization

نقشه یابی ژن های انسان با استفاده از دورگ سلول های شماتیکی انسان-جوندگان

الکتروفورز با ژل زمینه متحرک (PFGE )

انتساب ژن ها به کروموزوم

نقشه یابی کروموزوم

نوترکیبی و اصلاح نژاد

موارد استفاده از ادغام پروتو پلاسم

تهیه پروپلاسم

مزایای ادغام پروتوپلاسم

محدودیت ادغام پروتوپلاسم

مهندسی ژنتیک

آنزیم های مورد نیاز مهندسی ژنتیک

دستگاههای مورد نیاز مهندسی ژنتیک

جفت شدن باکتریایی

انتقال F در طی جفت شدن

عامل R

نوترکیبی بین ژن های نشانگر بعد از انتقال

ژنتیک باکتریوفاژها

فاژهای اتصال دهنده عمومی

ولیزژنی

باکتریوفاژ

کاسمید

ژن Cryiv

پلاسید PBR-322

بخش های PBR-322 پلاسید PAT

پلاسید PUG

اتصال فاژها

نقشه یابی کروموزومی

مروری بر انتقال ژن باکتریایی

کاربرد های مهندسی ژنتیک

بکرزائی : (PARTHENOGENSIS )

تولید سلول های پایه

ژن درمانی

تعداد ژن های انسان

فن آوری DNA در علوم زیستی

تولید واکسن های ویروسی

ژن درمانی

پزشکی قانونی

تولید پروئین هورمون ها و داروها

همانند سازی ژنتیکی انسان (کلوسینگ)

تکنیک های ژنومیکس و پرتئومیکس

بانک زیستی

مهندسی ژنتیک گیاهان زراعی : (  بیو تکنولوژی سبز )

مهندسی ژنتیک و محیط زیست

حفاظت از حیات وحش بوسیله ژنتیک

مهندسی ژنتیک و تنوع زیستی

RNAi

دانلود مقاله مبنای تکنیک های ژنتیک
قیمت : 5400 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
270 بازدید

 برچسب ها: