دانلود مقاله رایگان بیماری لکه برگی چغندر قند

مقدمه

قارچ سرکوسپورا منحصرا به چغندرقند حمله می کند و منجر به کاهش تناژ و قند محصول و افزایش ناخالصیها میگردد. ۳۰ درصد از قند قابل دسترسی در شرایطی که بیماری با شدت متوسط بروز نماید، کاهش می یابد.

علائم بیماری:

۴ سانتی متر ( گاهی تا ۸ سانتی متر ) با مرکز / آلودگی به قارچ سرکوسپورا منجر به ایجاد نقطه هایی گرد به قطر حدود  خاکستری و حاشیه قهوه ای سوخته تا بنفش می شود۵

دانلود مقاله رایگان بیماری لکه برگی چغندر قند
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۸ خرداد ۱۳۹۶
131 بازدید