دانلود مقاله بازاریابی پیوسته و آنلاین کامپیوتری

چکیده

تصمیمات بازاریابی نوعاً بر مبنای تحقیقاتی که ، از طریق خدمات پستی سریع ، پیام مراکز خرید ، گفتگوی تلفنی ، مذاکرات گروهی منسجم و موردی از این صورت می گیرند ، اتخاذ می شوند . این شیوه های مربوط به تحقیقات بازاریابی وقت گیر و پر خرج بوده ، و برای دستیابی به نتایج دقیق مستلزم تلاش و کوشش زیادی می باشد . این مقاله شیوه نوینی را برای انجام تحقیقات بازاریابی آنلاین ارائه می دهد ه که بر مبنای چندین نظریه از جمله دانش فعال و موثر ، گروههای کنترلی و تجربی مشابه ، و تجربیات صریح و ضمنی می باشد . این نظریات ، توام با فرصت هایی که به واسطه تعداد فراینده خریداران آنلاین ایجاد می شوند ، می توانند تحقیقات بازاریابی سریع ، منظم و کم هزینه ای را سبب گردند .

فهرست مطالب

تحقیقات بازاریابی پیوسته و آنلاین ( کامپیوتری )
مقدمه
طرح اجرای تحقیقات بازاریابی پیوسته آنلاین
اصول تحقیقات بازاریابی آنلاین نظامدار
گروه های کنترلی و تجربی مشابه
دانش فعال
تجربیات صریح و ضمنی
تعیین حساسیت قیمت
تعیین تاثیرات اوراق سازی / وفاداری به نمونه کالا
سفارش مجدد کاتالوگ
ریشه یابی فواید مربوط به ویژگی ها
مباحث و نتایج

دانلود رایگان

۶

دانلود مقاله بازاریابی پیوسته و آنلاین کامپیوتری
قیمت : 00 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۳ شهریور ۱۳۹۴
103 بازدید