دانلود مقاله اختلالات بدنی

چکیده

سلامتی از بهترین موهبت‌های خداوندی است. از جمله علل و عواملی که به این سلامتی را هدید می‌کنند بیماریها و اختلالات مختلف هستند که اختلالات بدشکلی هراسی بدنی (body dismorphic disorder و احساس چاقی روانی Body Image از جمله آنها می‌‍باشد.

امروزه یکی از دغدغه‌ها و نگرانی‌های افراد مربوط به ظاهر و شکل بدن خود می‌باشد و به نوعی رسیدگی به وضعیت ظاهری خود را مورد توجه و دقت قرار می‌دهند. اما افراد و گروههای در جوامع مختلف از جمله در ایران وجود دارند که به این موضوع اهمیت و توجه بیشتری می‌دهند و به طور وسواس گونه‌ای وقت زیادی صرف این موضوع می‌کنند.

گرچه BDD به عنوان یک اختلال خوردن، اختلال وسواسی جبری و یا یک اختلال بدشکلی در نظر گرفته شده، اما در هر حال یک اختلال تصور بدنی با تأثیرات اجتماعی – روانشناختی و احتمالاً بیولوژیکی متصور می‌شود. ابزارهای ارزیابی همراه با خصوصیات قابل قبول زیست شناختی به منظور بررسی و مقایسه اختلالات BDD به وجود آمده‌اند. ارزیابی‌ها و نتایج نهایی از بررسی عملکردهای کنترل شده بیان می‌دارد که عملکردهای رفتاری شناختی در BDD می‌تواند به همان اندازه تأثیر نامطلوب نابهنجاری‌های مربوط به اختلال‌های وسواسی سری و پرخوری عصبی باشد.

EKH_BADANI

فهرست

فصل اول – کلیات
مقدمه
طرح مسئله و اهمیت آن
اهمیت موضوع پژوهش
اهداف تحقیق
هدف فرعی
تدوین فرضیه تحقیق
فرضیات اصلی
فرضیات فرعی
سوالهای تحقیق
تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها
بدشکلی بدن
چاقی روانی
دانش آموزان
جامعه آماری
فصل دوم – پیشینه یا ادبیات
اختلالات شبه جسمی در DSMIV
اختلال بدریختی بدن
اختلال جسمانی کردن
برخی از عوامل پویائی مشابه افسردگی
اختلال شبه جسمی نامتمایز
اختلال تبدیلی
اختلال درد
همه‌گیرشناسی
خود بیمار انگاری
تشخیص، علائم و نشانه‌ها
همه گیر شناسی
اختلال بدریختی بدن
انواع هذیانی و غیر هذیانی اختلال بدشکلی بدنی
بدشکلی بدنی به عنوان یک عامل متغییر «وسواسی جبری» (OCD)
بدشکلی بدنی و اختلالات خوردن به عنوان عوامل متغیر یک اختلال تصویر بدن
بدشکلی بدنی به عنوان یک اختلال روان تنی
همه‌گیر شناسی
سبب شناسی
تشخیص
ویژگی های بالینی
تشخیص افتراقی
سیر و پیش آگهی
درمان
اجزاء درمان
(شیوه‌های درمانی اضافی)
فصل سوم – روش پژوهش
طرح پژوهش
جامعه و نمونه آماری
ابزار پژوهش
روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده‌ها
فصل پنجم – نتایج بحث و پیشنهاد
بحث و نتیجه گیری و تحلیل فرضیه‎ها
پیشنهادات
فهرست منابع

دانلود مقاله اختلالات بدنی
قیمت : 3300 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۷ دی ۱۳۹۴
71 بازدید