دانلود مقاله آشنایی با تکنولوژی ASP.NET

آشنایی با تکنولوژی ASP.NET

در موضوع منتخب اين رساله،‌ افراد مسئول در توليد، عبارتند از: مدير مسئول، ويرايشگر، خبرنگاران و نويسندگان ثابت و افتخاري. از جمله وظايفي كه تحت وب انجام مي گيرد به طور اجمالي عبارت است از:
خبرنگاران و نويسندگاني كه مي توانند در هر موقعيت مكاني باشند، بعد از عضويت در سايت، مطالب خود را هر ماه به مجله ارسال مي دارند. ويرايشگر پس از بررسي مطالب ارسالي و تاييد اوليه آنها توسط مدير مسئول ويرايش و تاييد نهايي هر مطلب را به عهده دارد. نهايتاً پس از تاييد نهايي، مطالب تأييد شده به صورت اتوماتيك، با توجه به تاريخ، در هر صفحه جاي مي گيرد و خوانندگان قادر به استفاده از مطالب مندرج خواهد بود.
البته مدير مسئول وظايف ديگري از قبيل نظارت بر اعضاء سايت و كاركردشان و استفاده از آرشيو مجله را نيز به عهده دارد، كه در هر زمينه امكانات و دسترسيهاي لازم به صورت سيستماتيك براي مدير مسئول فوق فراهم مي‌باشد.
علاوه بر مطالب فوق، بازديدكنندگان سايت قادرند نظرات و پيشنهادات خود را پس از مطالعه مطالب ماهانه، براي مجله ارسال كنند. و همچنين يك موتور جستجو نيز در سايت قرار داده شده تا افراد قادر به جستجوي مطالب مورد نظرشان باشند.
مشاهدة آرشيو مطالب از امكانات ديگري است كه بازديدكنندگان به آن دسترسي دارند. علاوه بر امكان ارتباط ميان اعضاء و مسئولين توليد مجله با هم، بازديدكنندگان سايت نيز قادرند با مدير مسئول از طريق ايميل ارتباط برقرار كنند.
به طور كلي اين سايت امكان توليد و دسترسي به مطالب فراهم آمده براي بازديدكنندگان را از طريق وب فراهم مي آورد.

فهرست

پيشگفتار
تئوري موضوع
بخش اول:
ابزار و روشها
فصل اول
مروري بر ASP.NET
صفحات سرور فعال (ASP)
ASP.NET
محيط كاري NET
انواع فايل ها در ASP.NET
فصل دوم
فرم ها و كنترل هاي وب
عناصر تشكيل دهنده وب
كنترل هاي پايه اي
كنترل هاي اعتبارسنجي
كنترل هاي پيشرفته
كنترل هاي داده اي
فصل سوم
كنترل هاي راديويي، انتخابي و ليست ها
فصل چهارم
پيوندها و فرمت بندي كنترل ها
ايجاد پيوند
كنترل Hyperlink
مديريت حالت كنترل ها
استفاده از حالت تماس براي تبادل اطلاعات
رديابي تماس
فصل پنجم
بانك هاي اطلاعاتي
سيستم هاي مديريت بانك اطلاعاتي
مفهوم بانك اطلاعاتي رابطه اي
مراحل طراحي بانك اطلاعاتي
دستيابي به بانك اطلاعاتي (ADO.NET)
اشياء و متدهاي ADO.NET
مهمترين اشيا و عمليات ADO.NET
فصل ششم
تأمين امنيت در وب سايت
تأمين خواسته هاي امنيت
مفاهيم امنيت
راهبردهاي تامين امنيت
بخش دوم:
تحليل و طراحي
فصل هفتم
خلاصه و معرفي
مدلسازي بصري
UML
تحليل پروژه

دانلود مقاله آشنایی با تکنولوژی ASP.NET
قیمت : 3500 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۹ اردیبهشت ۱۳۹۲
73 بازدید