دانلود مقاله آبرسانی شهری و مبانی طراحی شبکه

 مقاله آبرسانی شهری: تاریخچه، انواع و مبانی طراحی شبکه

چکیده

تاریخ آبرسانی از روزگاری آغاز می‌گردد که بشر زندگی گروهی را برگزید. چون همه آب‌هایی که در دسترس بودند از نظر کمی و کیفی جواب گوی نیازهای انسان را نداشتند به فکر جابجا کردن آن افتاد و تکنیک آبیاری و آبرسانی به وجود آمد.

افزایش روز افزون جمعیت شهرها و پیشرفت صنایع در همه کشورهای جهان برای آبرسانی شهرها مسئله‌ی بسیار مهم و پیچیده‌ای به وجود آورده که حل آن تنها با کمک متخصصان و تکنسین‌های کارآزموده امکان‌پذیر می‌باشد. برای کشور ما که از کمبود آب در تنگنا می‌باشد مسئله نامبرده اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

آب در شهرها به سه گونه مصرف می‌گردد:مصرف خانگی، مصرف صنعتی، و مصرف همگانی. شبکه لوله‌کشی بخشی از تاسیسات آبرسانی شهری است که وظیفه رسانیدن آب را به مصرف کنندگان به عهده دارد. شبکه پخش آب در شهر پیرامون ۵۰ تا ۹۰ درصد همه هزینه تاسیسات آبرسانی یک شهر را به خود اختصاص می‌دهد. چون تغییر دادن لوله‌های یک شبکه پس از چند سال کار، هزینه سنگینی را لازم می‌سازد، در محاسبه‌ی شبکه لوله‌کشی جمعیت ۲۵ تا ۴۰ سال آینده شهر را مبنای طرح قرار می‌دهند. شبکه های آبرسانی به شیوه های مختلفی محسبه و طراحی می شوند که در این مقاله به آن پرداخته شده است. همچنین اجزا و ساختمان شبکه لوله کشی تشریح شده است.

abresani3

فهرست مطالب

فصل اول

پیشگفتار

تاریخچه آبرسانی

آبرسانی شهری در ایران امروز

الف – مشکلات آبرسانی

ب- وظایف یک شبکه آبرسانی شهری

ج- تاسیسات آبرسانی شهری

 فصل دوم

تعیین مقدار مصرف آب

مصرف آب در جهان و ایران

انواع مصرف آب

فصل سوم

پخش آب در شهر

انواع شبکه‌های لوله‌کشی آب

طبقه بندی شبکه لوله کشی از نظر سیستم پخش آب

الف – شبکه‌های شاخه‌ای

ب- شبکه‌های حلقه‌ای

ج- شبکه‌های درهم

محاسبه‌ی شبکه‌های لوله‌کشی آب

مبانی طراحی شبکه‌های لوله‌کشی آب

 فصل چهارم

اجزای  شبکه لوله کشی آب

لوله‌ها

پیوندی ها

شیرها

فصل پنجم

ساختمان شبکه لوله کشی

انشعاب مصرف کنندگان

نقشه‌های اجرایی شبکه پخش آب در شهر

برآورد مقادیر، هزینه و مدت اجرای کار

 فصل ششم

اقسام لوله‌ها و موارد استعمال هر یک در اّبرسانی

شیرهای آبرسانی

کنترلهای آبرسانی

دانلود مقاله آبرسانی شهری و مبانی طراحی شبکه
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۶ تیر ۱۳۹۲
618 بازدید