دانلود رایگان کتاب تجربیات مصاحبه دکتری

دانلود رایگان کتاب تجربیات مصاحبه دکتری

 

کتاب تجربیات مصاحبه دکتری حاصل دسته بندی و پالایش حدود ۹ هزار نظر و تجربه مصاحبه دکتری آزاد سال گذشته است.

معرفی اساتید مصاحبه کننده و سوالات مطرح شده در جلسات مصاحبه از جمله مطالبی است که در این کتاب به آنها اشاره شده است.

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول : تجربیات مصاحبه عمومی همه رشته ها

بخش دوم : تجربیات مصاحبه داوطلبان دکتری گروه علوم انسانی

بخش سوم : تجربیات مصاحبه داوطلبان گروه علوم پایه

بخش چهارم: تجربیات مصاحبه داوطلبان گروه فنی مهندسی

بخش پنجم:  تجربیات مصاحبه داوطلبان گروه کشاورزی

بخش ششم: تجربیات مصاحبه داوطلبان گروه هنر

بخش هفتم: تجربیات مصاحبه داوطلبان گروه دامپزشکی

دانلود رایگان کتاب تجربیات مصاحبه دکتری
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۱ مهر ۱۳۹۷
371 بازدید