دانلود رایگان پروپوزال رابطه تاخیر اعلان سود با مدیریت سود

پروپوزال حسابداری

رابطه تاخیر اعلان سود با مدیریت سود

The Relation of Delay Earnings Announcement with Earning Managment

چکیده:

یکی از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی ، تفکیک مالکیت از مدیریت است. ترکیب دو پیامد کلی یعنی تفکیک مالکیت از مدیریت از یک سو و تدوین اصول و استانداردهای حسابداری با حق انتخاب موجب شد مقوله ای جدید به نام مدیریت سود متولد گردد. یعنی مدیران با اعمال روش های مختلف در جهت منافع خود و در تضاد با منافع سایر گروه ها سود را دستکاری می نمایند.

تحقیقات زیادی در سال های اخیر به بررسی انگیزه های مختلف دستکاری سود (مدیریت سود) پرداخته اند. تحقیقات اخیر نشان می دهد که شرکت ها اخبار خوب را به موقع و زودتر گزارش می کنند و اخبار بد با تاخیر در بازار منعکس میشود. دلایل و توجیهاتی برای ارائه گزارش ها با تاخیر بیان شده اند. مثلا مدیران برای اجرای طرح فروش سهام شرکت ، با مذاکره برای انعقاد قراردادها در بهترین شرایط ممکن بکوشند. قبل از آن که اخبار بد و غیر منتظره افشا شود. کشف انگیزه های گزارش هر چه سریعتر اخبار خوب اهمیت زیادی دارد.

 

دانلود رایگان پروپوزال رابطه تاخیر اعلان سود با مدیریت سود
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۲ مهر ۱۳۹۷
391 بازدید