دانلود رایگان پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728

عنوان:پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

چکیده

کدک صحبت استاندارد G.728 ، یک کدک کم تاخیر است که صحبت با کیفیت عالی را در نرخ بیت ۱۶ kbps ارائه می دهد و برای شبکه های تلفن ماهواره ای و اینترنت و موبایل که به تاخیر زیاد حساس هستند ، مناسب است. در این رساله به پیاده سازی بلادرنگ اینکدر و دیکدر  G.728 بصورت دوطرفه کامل ( Full Duplex ) بر روی پردازنده TMS320C5402 می پردازیم .
روشی ترکیبی برای برنامه نویسی TMS ارائه می شود که در آن  زمان وپیچیدگی برنامه نویسی نسبت به برنامه نویسی دستی به ۳۰%  کاهش می یابد . در این روش پس از برنامه نویسی و  شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم کدک به زبان C ، با استفاده از نرم افزار   ( Code Composer Studio ) CCS ، برنامه به زبان اسمبلی ترجمه شده و بهینه سازی دستی در کل کد اسمبلی صورت می گیرد . سپس بعضی از توابع مهم برنامه از نظر MIPS ، بصورت دستی به زبان اسمبلی بازنویسی می شوند تا برنامه بصورت بلادرنگ قابل اجرا گردد . در پایان نتایج این پیاده سازی ارائه می شود .

فهرست مطالب

فهرست
مقدمه
فصل اول : بررسی و مدل سازی سیگنال صحبت
معرفی سیگنال صحبت
مدل سازی پیشگویی خطی
پنجره کردن سیگنال صحبت
پیش تاکید سیگنال صحبت
تخمین پارامترهای LPC
فصل دوم : روش ها و استانداردهای کدینگ صحبت
مقدمه
روش های کدینگ
کدرهای شکل موج
کدرهای صوتی کدرهای مختلط
الف کدرهای مختلط حوزه فرکانس
ب کدرهای مختلط حوزه زمان
فصل سوم : کدر کم تاخیر LD CELP
مقدمه
بررسی کدرکم تاخیر LD CELP
LPC معکوس مرتبه بالا
فیلتر وزنی شنیداری
ساختار کتاب کد
جستجوی کتاب کد
شبه دیکدر
پست فیلتر
فصل چهارم : شبیه سازی ممیزثابت الگوریتم به زبان C
مقدمه
ویژگی های برنامه نویسی ممیزثابت
ساده سازی محاسبات الگوریتم
تطبیق دهنده بهره
محاسبه لگاریتم معکوس
روندنمای برنامه
اینکدر
دیکدر
فصل پنجم: پیاده سازی الگوریتم برروی DSP
مقدمه
مروری بر پیاده سازی بلادرنگ
چیپ های DSP
DSP های ممیزثابت
مروری بر DSP های خانواده TMS
معرفی سری TMS C x
توسعه برنامه بلادرنگ
اجرای برنامه روی برد توسعه گر C DSK
بکارگیری ابزارهای توسعه نرم افزار
استفاده از نرم افزارCCS
نتایج پیاده سازی
نتیجه گیری و پیشنهاد
ضمائم
ضمیمه (الف) : دیسکت برنامه های شبیه سازی ممیز ثابت به زبان C و
پیاده سازی کدک به زبان اسمبلی ضمیمه (ب) : مقایسه برنامه نویسی C و اسمبلی
مراجع

دانلود رایگان پایان نامه پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۹ آبان ۱۳۹۴
57 بازدید