دانلود رایگان پایان نامه فدک

چکیده

فدک سرزمینی آباد در سراشیبی خیبر در شمال مدینه واقع شده و نیز  باغها و نخلستانهای فراوان داشت لازم به ذکر است ساکنان آن یهودی بودند.

بعد از فتح خیبر در سال هفتم هجرت دستور فتح فدک بوسیله جبرئیل، توسط شخص پیامبر و علی (ع) ابلاغ شد، که آن دو بزرگوار شبانه بدون جنگ وخونریزی این سرزمین را فتح نمودند.

طبق آیه صریح قرآن سرزمینهایی که بدون لشکرکشی فتح شود ملک خاص پیامبر اکرم (ص) است و هر تصمیمی که بخواهد می‌تواند درباره آنها بگیرد.

پس از فتح فدک آیه «فآت ذالقربی حقه» (سوره اسراء آیه ۲۶) نازل شد و جبرئیل از جانب خداوند عرضه داشت،‌فدک را به فاطمه عطا کن، لذا سندی به دست علی (ع) نوشته شد که خود حضرت و ام ایمن بر آن شهادت دادند . درآمد فدک را سالیانه از هفتاد هزار سکه تا صد و بیست هزار سکه نوشته‌اند. هر ساله حضرت به اندازه قوت خود برمی‌داشت و بقیه را بین فقرا تقسیم می‌کرد.

پس از رحلت رسول اکرم (ص) در نخستین روزهای خلافت، خلیفه اول،‌به استناد به حدیث جعلی مبنی بر اینکه پیامبران ارث باقی نمی‌گذارند و آنچه می‌ماند صدقه است و جانشین پیامبر هر طور صلاح بداند آن را در راه منافع ملی مصرف می‌کند، فدک را از ید دخت رسول خدا (ص) خارج ساخت.

در این رساله، با توجه به آیات و روایات علاوه بر اینکه اعمال مالکیت رسول خدا و دخت گرانقدرشان مورد بررسی قرار می‌گیرد، مناظرات، احتجاجات و اعترافات طرفین نزاع به همراه اهدافشان مورد مطالعه قرار گرفته است.

همچنین با بررسی حدیث ابوبکر و اشکالات وارد بر آن با توجه به استدلالهای قانونی حضرت در مورد فدک و مقایسه آن با قوانین حقوقی اسلام، رفع تصرف دخت رسول خدا (ص) از فدک از مصادیق غصب شناخته می‌شود.

با مراجعه به اسناد معتبر و موثق خطبه تاریخی حضرت زهرا (س) در مسجد پیامبر (ص) بعد از غصب فدک نشانگر روح بلند و اهداف عالیه‌ای است که حضرت در سایه فدک به دنبال آن بودند.

در فصل دیگر این رساله به سیر تاریخی فدک و چگونگی بر خورد خلفا به مقتضای سیاست و اوضاع آن روز با مسئله فدک اشاره شده است و اینکه در طول چندین قرن و با روی کار آمدن هر یک از خلفا، مسئله استرداد فدک و غصب آن تکرار شده و این امر مؤید اهمیت ابعاد سیاسی و  اقتصادی فدک بوده است.

در فصل پایانی این رساله به زنده نگه داشتن ماجرای فدک و مظلومیت حضرت زهرا (س) توسط حضرات معصومین اشاره شده است

فهرست مطالب

چکیده

کلیات

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….. ۱

بخش اول : موضوع فدک

فصل اول/ مشخصات فدک و ارزش مادی آن …………………………………………………………….. ۷

فصل دوم / فتح فدک و اختصاص آن به رسول اکرم (ص) با توجه به آیات ……………………. ۸

فصل سوم/ واگذاری فدک به حضرت زهرا (س) و معیار بخشش آن ………………………….. ۱۲

فصل چهارم/ تصرف حضرت زهرا (س) در فدک در زمان حیات پیامبر(ص) ……………….. ۱۵

 

بخش دوم: غصب فدک

فصل اول / مراحل غصب فدک ………………………………………………………………………………… ۱۶

مناظرات حضرت زهرا (س) با ابوبکر ………………………………………………………….. ۱۷

گفتار مستدل علی (ع) به ابوبکر و حوادث بعد از آن……………………………………….. ۲۰

نامه کوبنده علی (ع) به ابوبکر و واکنش ابوبکر …………………………………………….. ۲۵

خلاصه‌‌ای از خطبه حضرت زهرا (س) و وقایع بعد از آن ……………………………… ۲۹

ادامه‌مبارزه تا آخرین لحظات زندگی ……………………………………………………………. ۳۶

فصل دوم / علل غصب فدک ……………………………………………………………………………………. ۴۰

فصل سوم / حدیث ابوبکر و اشکالات وارد بر آن ……………………………………………………… ۴۳

فصل چهارم / عمل ابوبکر برخلاف قوانین قضا و شهود ……………………………………………. ۴۹

 

بخش سوم/ بررسی استدلالهای حضرت زهرا (س)

فصل اول / فدک اعطائی رسول ا… (ص) ………………………………………………………………….. ۵۳

فصل دوم / ادعای میراث ……………………………………………………………………………………….. ۵۸

فصل سوم / سهم ذی القربی و خمس غنایم ……………………………………………………………… ۶۲

 

 

بخش چهارم : خطبه‌های حضرت زهرا (س)

فصل اول . بیانات مقام معظم رهبری در مورد بلاغت و شیوایی خطبه حضرت زهرا در مسجد پیامبر (س) …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

فصل دوم: خطبه حضرت زهرا (س) در مسجد پیامبر (ص) ……………………………………….. ۶۵

عنوان                                        صفحه

اسناد خطبه ………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

متن خطبه ………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

فصل سوم / خطبه حضرت زهرا (س) برای زنان مهاجر و انصار ………………………………. ۸۱

اسناد خطبه ……………………………………………………………………………………………….. ۸۱

متن خطبه ………………………………………………………………………………………………….. ۸۲

 

بخش پنجم: سرگذشت فدک در طول تاریخ

فصل اول / فدک در زمان خلفای سه گانه ………………………………………………………………… ۸۵

فصل دوم / فدک در زمان بنی امیه ………………………………………………………………………….. ۸۶

فصل سوم/ فدک در زمان بنی عباس ……………………………………………………………………….. ۸۸

فصل چهارم/ موقعیت کنونی فدک ……………………………………………………………………………. ۹۱

 

بخش ششم: اسرار پیگیری اهل بیت در مسئله فدک

فصل اول / علل پیگیری حضرت زهرا (س) در باز پس گیری فدک ……………………………… ۹۳

فصل دوم / زنده نگه داشتن فدک و مظلومیت حضرت زهرا (س) توسط حضرات معصومین ۹۷

فدک در نهج البلاغه علی ………………………………………………………………………………. ۹۷

مرز فدک – مرز اسلام ………………………………………………………………………………… ۹۸

خبر مظلومیت حضرت زهرا (س) به پیامبر در شب معراج ……………………………….. ۹۹

فصل سوم / مظاهر احیاء و بقای نام فدک در متون زیارات معصومین ……………………… ۱۰۱

نتیجه …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۳

پیشنهاد ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۵

خلاصه ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۷

منابع و مآخذ

دانلود رایگان پایان نامه فدک
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۴ شهریور ۱۳۹۶
75 بازدید