دانلود رایگان نمونه پروپوزال جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان تحقیق: 

تهیه نقشه های آلودگی صوتی کلان شهر تهران (پایش آلودگی صوتی شهر تهران)

 

مقدمه و بیان مسئله

گستره آلودگی های موجود در مجموعه های شهری از مرزهای آلودگی های سنتی فراتر رفته و امروزه در علم محیط زیست بررسی آلودگی های ناشی از پیشرفت صنعت و تکنولوژی به عنوان یکی از مهمترین مباحث روز تبدیل گردیده است.

شناسایی منشا آلودگی صوتی در شهرها از جهات مختلف از جمله ، ایجاد بستری مطلوب برای ادامه حیات ، کاهش مجموعه عواملی که باعث ایجاد حس عدم مطلوبیت نسبت به شرایط محیطی می گردد و نیز جلوگیری از آثار فیزیولوژیک ، یک ضرورت محسوب می گردد.

و …

 

 

پروپوزال تهیه نقشه های آلودگی صوتی کلان شهر تهران (پایش آلودگی صوتی شهر تهران) به عنوان یک نمونه پروپوزال کاربردی تهیه شده است که شامل بیان مسئله، ضرورت، اهداف، پیشینه، روش تحقیق، روش اجرای تحقیق و همکاران طرح می باشد. مدت طرح ۱۲ ماه می باشد و شهرداری تهران هم به عنوان سازمان تأمین اعتبارش در نظر گرفته شده است.

دانلود رایگان نمونه پروپوزال جغرافیا و برنامه ریزی شهری
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۹ مهر ۱۳۹۷
444 بازدید