دانلود راهنمای ،اندیشیدن درباره تحقیق

چکیده

این مطلب راهنمای عملی و تجربی برای انجام تحقیق است. هدف اصلی آن کمک به افراد کم‌تجربه‌ای است که پروژه‌های تحقیقاتی با مقیاس کوچک انجام می‌دهند. در عین حال، مطالعه این مطلب هم برای کسانی که درس روش تحقیق می‌خوانند، هم برای کسانی که پروژه تحقیقاتی در دست اجرا دارند، و هم برای کسانی که درس روش تحقیق را تدریس می‌کنند یا راهنمایی دانشجویان و پژوهشگران تازه کار را به عهده دارند، مفید است.

مطلب به زبانی ساده و بدون استفاده از اصطلاحات پیچیده فنی و علمی نگاشته شده و برای ارائه مطالب، شیوه‌های مختلف و ساده‌ای را برگزیده است. متن کتاب به بخشهای کوتاه ولی به دقت به هم پیوسته تقسیم شده است. برای هر بخش تمرینهایی به منظور توسعه تفکر تحقیق در میان خوانندگان طراحی شده است. مطالب هر بخشی با تعداد قابل توجهی مثال، نمودار، جدول و خانه‌ (box)‌های حاوی مطالب مهم به منظور تبیین بهتر و درک مطلوبتر آنها، به علاوه توصیه‌های ضروری و نقل قولهای مرتبط با موضوع از زبان محققان، نقل و همراه شده‌است.

فهرست کتابهایی که برای مطالعه بیشتر و عمیقتر در ارتباط با موضوع هر فصل ضروری به نظر رسیده در پایان آن فصل آمده ‌است ولی منابع ومآ‌خذ مورد استفاده در متن کتاب در آخر کتاب درج شده است.

این مطلب اگرچه به روشهای تحقیق پرداخته، تأکید ویژه آن بر فرایند تحقیق است. هدف اصلی این بوده که از فرایند تحقیق رمز و راز زدایی بشود و به صورت یک مهارت عادی روزمره به خوانندگان شناسانده شود. در واقع این کتاب تحقیق را به صورت یک فرایند دارای مراحل به هم پیوسته معرفی می‌کند بدون آنکه آن را امری ساده و دارای مراحل خطی تلقی کند. با اینکه کتاب برای کسانی تدوین شده‌است که در زمینه علوم اجتماعی پژوهش می‌کنند، دانشجویان دیگر رشته‌های مرتبط، مانند علوم تربیتی، مدیریت بازرگانی، روان‌شناسی، بهداشت و مددکاری اجتماعی، نیز می‌توانند از آن استفاده کنند. بنابراین، می‌توان گفت که یک کتاب چند رشته‌ای (multidisciplinary) است.

هدف این فصل آغازین کشف ماهیت فرایند تحقیق در علوم اجتماعی، معرفی محتوای کلی کتاب و ارائه توصیه‌هایی در مورد به کار بردن آنهاست.

دانلود رایگان

۶

دانلود راهنمای ،اندیشیدن درباره تحقیق
قیمت : 00 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۹ شهریور ۱۳۹۴
62 بازدید