دانلود تحقیق بهبود پردازش موازی، بهره‌گیری از آرایه قابل بازآرایی

موضوع

بهره‌گیری از آرایه قابل بازآرایی برای بهبود پردازش موازی در سطح دستورالعمل

چکیده

امروزه بهبود بازده توان و افزایش سرعت پردازنده مهم‌ترین محدودیت‌های طراحی بشمار می‌روند. درگذشته جهت بهبود سرعت در مقابل افزایش کمتر توان مصرفی روش سوپر اسکالر مطرح شد. اگرچه سوپر اسکالر تا حدی بهبود حاصل می‌کند. با توجه به این‌که اکثر دستورات از بلوک‌های پایه ساده تشکیل‌شده‌اند در اینجا Reconfigurable Array (RA) قابلیت اجرای بلوک‌های پایه را خواهد داشت؛ و با توجه به معماری استفاده‌شده بهنگام اجرای دستورات توسط RA واحدهای خط لوله غیرفعال می‌شوند و خواندن دستورات از حافظه نهان پیکربندی انجام می‌شود، این امر باعث افزایش سرعت تا حدود 2.5 برابر می‌شود. در ادامه با توجه به این‌که بسیاری از دستورات از عملوندهای با عرض باریک استفاده می‌کنند، بنابراین می‌توان سخت‌افزار را به‌گونه‌ای طراحی کرد که در صورت وجود داده عرض باریک بتوان به‌سرعت بالاتر و یا مصرف توان کمتر دست‌یافت. برای انجام این آر باید حافظه و واحدهای اجرایی بخش‌بندی شوند تا بتوانند به‌صورت موازی عمل کنند. پیش‌بینی می‌شود با این روش بتوان به‌سرعت بالاتر دست‌یافت

فهرست مطالب

فصل 1: مقدمه

1-1- مقدمه

فصل 2: معماری آرایه قابل بازپیکربندی

2-1- پیش‌زمینه

2-2- معماری طرح

2-2-2- آرایه قابل بازآرایی (RA)

2-2-3- اتصال RA به خط لوله سوپر اسکالر

فصل 3: قابلیت افزایش سرعت

3-1- بررسی تأثیرات RA بر عملکرد سیستم

3-2- پردازش موازی در دسترس از برنامه‌های کاربردی

3-3- پردازش موازی به کار گرفته‌شده توسط RA در مقابل سوپر اسکالر

3-4- پردازش موازی به کار گرفته‌شده توسط RA با سایز محدودشده

فصل 4: پیشنهادها و نتیجه‎گیری

4-1- پیش‌زمینه

4-2- پیشنهادها:

4-2-1- افزایش بازده رجیستر فایل

4-2-2- افزایش عملکرد RA به کمک داده‌های عرض باریک.

4-2-3- بهینه‌سازی توان

4-3- نتیجه‎گیری

مراجع

دانلود تحقیق بهبود پردازش موازی، بهره‌گیری از آرایه قابل بازآرایی
قیمت : 6100 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۵ دی ۱۳۹۶
107 بازدید