دانلود تحقیق الگوریتمهای مسیریابی

مقدمه

در هریک از سه قرم گذشته فناوری خاصی رونق داشته باشد قرن هجدهم زمان توسعه سیستم های مکانیکی بزرگ به همراه  انقلاب صنعتی بود. قرن نوزدهم عصر موتور بخار بود. قرن بیستم زمان جمع آو ری ،پردازش ، و توزیع اطلاعات بودو در بین سایر پیشرفت ها ،شاهد نصب شبکه های جهانی تلفن، اختراع رادیو و تلویزیون ، تولید و رشد بی سایقه صنعت کامپیوتر و پرتاب ماهواره های ارتباطی  بوده ایم.

با پیشرفت فناوری  این موارد د رحال همگرایی است و تفاوت هایی بین جمع آوری ، انتثال ذخیره و پردازش اطلاعات به شدت در حال محو شدن است سازمان هایی با صدها شعبه در نقاط مختلف جغرافیایی ،ب فشردن کلید وضعیت فعلی را حتی در دورترین نقاط بررسی می کنند. با افزایش فدرت جمع آوری، پردازش و توزیع اطلاعات، تقاضای پردازش اطلاعات پیچیده تر نیز افزایش می یابد

الگوریتمهای مسیر یابی

 وظیفه اصلی لایه شبکه ، هدایت بسته‌ها از ماشین منبع به ماشین مقصد است در اغلب زیر شبکه‌ها ، بسته‌ها باید چند جهش انجام دهند. تا به مقصد برسند. برای شبکه‌های پخشی،استثنایی وجود دارد، وای در اینجا نیز اگر منبع و مقصد در یک شبکه نباشد مسیر یابی مشکل محسوب می‌شود. الگورتیم هایی که مسیرها و ساختمان داده‌های مربوط به آن را انتخاب می‌کنند، موضوع مهم را طراحی لایه شبکه اند.

فهرست مطالب

مسیریابی پخشی

مسیریابی چند پخشی

مسیریابی برای میزبانهای سیار

مسیریابی در شبکه‌های موقتی

کشف مسیر

نگهداری مسیر

جست و جوی گره در شبکه‌های نظیر به نظیر

الگوریتم کنترل ازدحام

اصول کلی کنترل ازدحام

سیاست‌های جلوگیری از ازدحام

کنترل ازدحام در زیرشبکه‌های مدار مجازی

کنترل ازدحام در زیرشبکه‌های داده گرام

تشخیص زودرس تصادفی

کنترل لرزش

یافتن انبوهی ازکوتاهترین راهها

مشکل مسیر یابی

مسیر یابی نیاز به مسیر یابی

Forward در جستجوی الگوریتم

مسیر یابی قائم

مسیر یاب peer to peer

 

دانلود تحقیق الگوریتمهای مسیریابی
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۷ فروردین ۱۳۹۶
138 بازدید