دانلودمقاله الگوریتم کلونی مورچه ها

چکیده

الگوریتم کلونی مورچه برای اولین بار در سال ۱۹۹۲توسط دوریگو Dorigo) ) و همکارانش به عنوان یک راه حل چند عامله (Multi Agent) برای مسائل مشکل بهینه سازی مثل فروشنده دوره گرد ارائه شد.

عامل هوشند  Intelligent Agent) )  موجودی است که از طریق حسگر ها قادر به درک پیرامون خود بوده و از طریق تاثیر گذارنده ها می تواند روی محیط تاثیر بگذارد.

آنچه بنیان فکری الگوریتم مورچگان بر آن بنا شده است را می توان بسادگی و در یک جمله بیان نمود: ” مورچه ها در بین موانع و محدودیت های موجود در طبیعت همیشه از بین جایگشت های متفاوت برای رسیدن به غذا، بهینه ترین راه را انتخاب می کنند”.

فهرست مطالب:

مقدمه

بهینه سازی مسایل به روش کلونی مورچه

مورچه ها چگونه می توانند کوتاه ترین مسیر را پیدا کنند؟

مزیتهای ACO

کاربرد ACO

مسیر یابی شبکه های کامپیوتری با استفاده از ACO

الگوریتم ACO

الگوریتم کلی حرکت

نتیجه گیری

مورچه

دانلود رایگان

۶

دانلودمقاله الگوریتم کلونی مورچه ها
قیمت : 00 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱ خرداد ۱۳۹۴
108 بازدید