حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون

مقدمه

در اوایل دهه ۱۹۷۰ تحقیقات و پژوهشهای حسابداری برای ایجاد تغییر تفکر و نگرش حسابداری توسط صاحب نظران حسابداری تایید گردید. این تایید بر این نظریه است که رویدادهای حسابداری از الگوی موفقیت آمیز پیروی میکند.

تعریف واژه پارادایم ( Paradigm ) :پارادایم، اصطلاحی است که در فلسفه علم به کار گرفته می شود و مقصود از آن، اصولی است که بر بینش ما نسبت به چیزها و جهان حاکم است.

علاوه بر این معنای عام (منشاء اصول و مقررات)، معنای اخص آن «سرمشق» می باشد.

“پارادایم” از کلمه یونانی “پارادیگما” گرفته شده است و در اصل واژه‌ی افلاطونی است و تغییر شکل یافته‌ی کلمه‌ی “مُثُل” بعدها توسط مترجمان است.

دیدگاه مشترک اهل علم یا حرفه برای حل مسایل مربوط می باشد.

download

فهرست مطالب

مقدمه

مفهوم پارادایم

پارادایم انسان شناختی-استقرا

پارادایم سود حقیقی-قیاس

پارادایم سودمندی در تصمیم گیری ها

پارادایم مدل تصمیم گیری کل بازار

پارادایم مدل تصمیم گیری شخص استفاده کننده

پارادایم ارزش اقتصادی اطلاعات

علم حسابداری

دانلود رایگان

۶

حسابداری علمی با پارادایم های گوناگون
قیمت : 00 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۸ خرداد ۱۳۹۴
72 بازدید