مقاله حاشیه نشینی، حاشیه نشینی وجرم شناسی

چکیده

احساس ناامنی در جامعه ، تنها به دلیل جرایم خشونت آمیز نیست بلکه نابهنجاریها و رفتاهای اخلالگرانه چون اعتیاد ، ولگردی ، تکدی گری و سرقت گذشته از اینکه عامل اصلی ترس و احساس ناامنی عمومی اند به نوبه خود قطعا زمینه رواج گسترده جرایم را نیز فراهم می‌نمایند.

همانطوریکه اگر پنجره ای از ساختمان بشکند و همچنان تعمیر نشده رها گردد به زودی کل ساختمان منهدم خواهد شد . برای پیشگیری از انهدام اجتماع نیز باید به محض شکسته شدن اولین هنجار فورا با هنجار شکن برخورد کرد . موضوع حاشیه نشینی یکی از معضلات شهری است که از حیث بستر قرار گرفتن برای ارتکاب جرایم مورد توجه کارشناسان خقوقی و قضایی و جرم شناسان بوده . اینکه جرایم در مناطق حاشیه ای بسیار بیشتر از سایر مناطق اتفاق می افتد مورد پذیرش همه است و آمارهای اخذ شده از پرونده های مطروحه در دادگستری نیز حکایت از این واقعیت دارد.

هدف

در این مقاله هدف نشان دادن تاثیر حاشیه نشینی بر وقوع جرم می باشد و همچنین می خواهیم اعلام کنیم که درصد بالایی از پرونده های قضایی از همین مناطق حاشیه نشین تشکیل شده است و مبارزه با شکل گیری حاشیه ای جدید و ساماندهی مناطق حاشیه ای موجود بسیار ضروری و حایز اهمیت است و مبارزه و ساماندهی با این هنجار شکنی میسر نمی شود مگر با همکاری کلیه دستگاههای مسئول و اگر چنین استراتژی واحد و مشترک از ناحیه مسئولان صورت پذیرد شاهد کاهش چشم گیر جرایم نیز خواهیم بود . بدوا در این مقاله تصویر و چهره ای از حاشیه نشینی و علل شکل گیری آن را ترسیم می کنیم سپس جرایمی که در این مناطق معمولا اتفاق می افتد و نقش دستگاههای عمومی و دولتی در شکل گیری حاشیه و وقوع جرایم و نیز توصیه هایی جهت پیشگیری از وقوع جرم در این مناطق را بیان خواهیم کرد . امید آنکه مورد قبول واقع شود .

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

مفهوم حاشیه نشینی

تاریخچه حاشیه نشینی

علل حاشیه نشینی

اوصاف عمومی مناطق حاشیه نشینی :

– سیمای نامطلوب :

– پایین بودن سطح بهداشت عمومی و سلامتی

– فقدان شغل رسمی و در آمد کافی

– وجود خرده فرهنگهای خاص مناطق کوچک

– تراکم جمعیت :

– فقدان یا کم بودن امکانات آموزشی و رفاهی و پایین بودن سطح سواد و تحصیلات

– اعتیاد

منبع و مرکز انحرافات و کجرویهای اجتماعی

نظریات و تئوری های جرم شناسی در خصوص تاثیر محیط بر ارتکاب جرایم

– تئوری دورکیم

مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی

– تئوری ادوین ساترلند

– نظریه مرتن

– تحقیقات مرکز جرم شناسی وکرسون پاریس

عوامل تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم

– مسکن و نقش جرم زایی آن

– ساکنان مسکن و نقش جرم زایی آنها

– ارزش مسکن ، به بیان دیگر کیفیت مسکن و نقش جرم زایی آن

– همسایگان و نقش جرم زایی آنان

– اعمال مجرمانه یا بزهکارانه قبل یا در حین شکل گیری حاشیه نشینی

– تغییر کاربری اراضی

اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در مناطق حاشیه نشینی

– تصرف عدوانی

– فروش مال غیر

ساخت و سازهای غیرمجاز

– اعمال مجرمانه یا بزهکارانه در بعد از شکل گیری حاشیه نشینی

– سرقت

قتل عمد

– نزاعهای دسته جمعی

– تهدید علیه بهداست عمومی و آلودگی محیط زیست

– اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر و مشروبات الکلی

– جرایم تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق

راهکارهای پیشنهادی در جهت کاهش و پیشگیری از وقوع جرایم در مناطق حاشیه ای

– پیشنهاد راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش جرم در مناطقی که قبلا احداث بنا در آن باتمام رسیده و حاشیه نشینها در آن ساکن شده اند

– پیشنهاد راهکارهایی جهت پیشگیری و کاهش جرایم در مناطقی که هنوز حاشیه نشینی در آن رواج نیافته ولی مستعد برای حاشیه نشینی می باشد

نتیجه گیری

مقاله حاشیه نشینی، حاشیه نشینی وجرم شناسی
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۳۱ فروردین ۱۳۹۴
303 بازدید