تشخیص چهره در پس زمینه های شلوغ توسط بکارگیری فضای رنگی و شبکه های عصبی

موضوع

آشکارسازی چهره در پس زمینه های شلوغ و شرایط روشنایی مختلف توسط بکارگیری فضای رنگی YCbCr  و شبکه های عصبی

چکیده

در این مقاله یک الگوریتم آشکارسازی چهره کارا معرفی شده است که میتواند چند چهره را در تصاویر رنگی با محیط های شلوغ و سطوح روشنایی مختلف آشکارسازی نماید.

در گام نخست ، رنگ گرفته میشود و ناحیه مثلثی شکل، برای جستجوی نواحی چهره بخش بندی میشود.در گام بعدی چهره یافت شده با بکارگیری شبکه های عصبی چند لایه پیش سو شناسایی میشود.این سیستم میتواند چهره با اندازه های متنوع،شرایط روشنایی متفاوت،موقعیت های متفاوت و گوناگون بکار گرفته شود. که بطور ویژه ای در مورد پس زمینه های شلوغ آشکارسازی چهره سریع می باشد. نتایج نشان می دهد روش پیشنهادی از نظر سرعت،شرایط روشنایی مختلف از تکنکیک های قبلی قوی تر می باشد.

محتویات فایل

  • سورس کد متلب(M-File) بهمراه توضیحات فارسی
  • گزارش کامل مقاله به همراه ترجمه در قالب Word
  • دارا بودن Readme جهت راهنمای استفاده از سورس کد
  • ضمیمه مقاله اصلی
تشخیص چهره در پس زمینه های شلوغ توسط بکارگیری فضای رنگی و شبکه های عصبی
قیمت : 19000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۷ دی ۱۳۹۶
134 بازدید