تجزیه تحلیل، ثبت ورود خروج کارمندان گروه ملی

مقدمه

سناریو ثبت مشخصات کارمندان:

 از طریق ویندوز وارد شده سیستم ادری را با عنوان وارد کردن  نمایش میدهد رمز مورد نظر را وارد کرده و برنامه  نمایش داده می شود از ۸ قسمت نمایان شده وارد منو تعاریف کلی شده ودر قسمت ویرایش اطلاعات خواسته شدهفرد مورد نظر را وارد می کنیم و دکمه ثبت را کلیک می کنیم و سیستم اطلاعات را ذخیره می کند و مشخصات کارمند در لیست کارمندان مشاهده می گردد

 سناریو تنظیم شیفت ها:

 وارد قسمت تنظیم شیفت می شویم ۴نمونه شیفت کاری مشاهده می گردد(مثال/ شنبه تا چهار شنبه از ساعت ۷:۳۰تا ۱۴:۳۰و پنج شنبه از ۷:۳۰تا۱۳:۳۰)و نمونه های دیگر انواع فصل های سال یک شیفت مورد نظر را انتخاب و برای ثبت دکمه (غ) را فشار می دهیم. سیستم تایم کاری را تغییر می دهد

فهرست

سناریو (به طور کامل مربوط به همه قسمتها)

نمودار فعالیت (به طور کامل مربوط به همه قسمتها)

use case diagram

نمودار توالی(به طور کامل مربوط به همه قسمتها)

تجزیه و تحلیل : نرم افزار Edraw Max

فایل: Word

۳

 

 

 

تجزیه تحلیل، ثبت ورود خروج کارمندان گروه ملی
قیمت : 10000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۰ دی ۱۳۹۳
109 بازدید