بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران

چکیده

بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تأمین مالی شرکت ها فراهم می آورد . از آنجا که این بازارها در تخصیص منابع و سرمایه ملی نقش
سازنده ای دارند، بنابراین مطلوبیت آن ها در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود . افراد سعی می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بور س نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند . بنابراین اطلاعات نقش تعیین کننده ای برای آن ها ایفا خواهد کرد.
با گسترش فناوری و دسترسی راحت و سریع به اطلاعات از طریق رایانه ها و شبکه های انتقال اطلاعات، موضوع استفاده از اطلاعات در تصمیم گیری، ابعاد تازه ای به خود گرفته است. از یک طرف شرکت ها و افراد به شیوه ای راحت تر به تبادل اطلاعات می پردازند و از طرف دیگر دست اندرکاران بازار سرمایه سریع تر به نیازهای اطلاعاتی افراد پاسخ می دهند .
در این میان نقش محققین و جامعه دانشگاهی در پیشرفت هرچه بهتر و بیشتر امور، غیرقابل انکار است . آن ها تلاش می کنند تا با مشاهده پدیده های بازار و ارایه نظرها و پیشنهادهای خود به پویایی و بهینه سازی بازار کمک کنند.
از زمان تأسیس بورس اوراق بهادار در ایران تا امروز تحقیقات زیادی در رابطه با ابعاددانشگاهی و بعضًا به صورت مقالات منتشر شده در مجلات صورت گرفته است . در این مقاله تلاش می شود تا تحقیقات (در دسترس ) انجام گرفته تاکنون جمع آوری و سپس درطبقه های مشابه قرار گیرد . به عبارت دیگر، موضوع اصلی در این مقاله بررسی مو ضوعاتی است که تاکنون در بورس اوراق بهادار به آن پرداخته شده است . این کار از دو جنبه ضروری به نظر می رسد: اول آن که مشخص می شود تاکنون محققین بر روی چه موضوعاتی کار کرده اند و به احتمال به چه موضوعاتی بیشتر پرداخته انددوم آن که با این دورنما زمینه برای ان جام تحقیقات آتی تسهیل می شود . بنابراین، آن هایی که تمایل به بررسی مطالعات پیشین دارند با مراجعه به آن مطالعات از موضوعات و نتایج تحقیق آن ها
مطلع شده و به احتمال آن ها را ادامه خواهند داد . از طرف دیگر مشخص خواهد شد که بازار بورس در چه زمینه هایی به تحقیق و مطالعه بیشتر نیاز دارد.

bors2

فهرست مظالب
روش تحقیق
مروری بر تحقیقات پیشین

طبقه بندی و آمار مجموعه مقالات و پایان نامه های دانشگاهی
طبقه بندی مطالعات انجام شده
فهرست موضوعی  طبقه بندی تحقیقات بازار سرمایه در ایران
بررسی تحلیلی مطالعات مالی
پیش بینی، قیمت بازده، ریسک و سود
نتایج مهم مطالعات مربوط به “پیش بینی قیمت، بازده، ریسک و سود
نتایج مهم مطالعات مربوط به “کارآیی بازار”
ساختار مالی شرکت ها
عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه
مهم مربوط به “تأثیر یک متغیر روی متغیر دیگر”
نوسانات قیمت، ریسک، سود و بازده سهام
نتایج مهم مربوط به “خرید و فروش سهام”
و………..
دانلود رایگان

۶

بررسی تحلیلی تحقیقات انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران
قیمت : 00 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۷ مهر ۱۳۹۴
66 بازدید