بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی

موضوع:

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی

برای دریافت درجه دکتری عمومی دامپزشکی

مقدمه

مسئله کمبود مواد غذایی و بخصوص پروتئین حیوانی یکی از بزرگترین مشکلات کشورهای در حال توسعه می‌باشد. عوامل مختلفی از جمله ارزش غذایی، سلامت گوشت، سرعت رشد، بازده بالای لاشه و سهولت تغذیه باعث گردیده است که از نظر تأمین پروتئین، گوشت طیور نسبت به گوشت سایر حیوانات حائز اهمیت و برتری باشد. بنابراین باید گامهای موثرتری جهت پیشبرد صنعت طیور برداشته شود. یکی از مهمترین اقدامات، پیشگیری از بروز بیماریهای عفونی مانند بیماری کوکسیدیوز است.

کوکسیدیوز بیماری مهمی از لحاظ اقتصادی در صنعت طیور می‌باشد که باعث کاهش جذب غذا و به دنبال آن کاهش راندمان تولید می‌گردد. بطور معمول از داروهای مختلفی همراه با غذا یا آب برای مهار بیماری و افزایش میزان تولید استفاده می‌شود، لیکن گران بودن داروهای شیمیایی، بروز مقاومت دارویی و ایجاد گونه های مقاوم در مقابل داروهای شیمیایی، تضعیف سیستم ایمنی، مسمومیت های سلولی همراه با کاهش بازدهی در گله و نیز آثار سوء زیست محیطی ناشی از ورود مستمر داروهای شیمیایی در طبیعت و عواقب نامطلوب حاصل از حضور بقایای دارویی در فرآورده های غذایی از جمله مهمترین عوامل محدود کننده مصرف این ترکیبات می‌باشند. از طرف دیگر پیچیدگی چرخه حیات ارگانیسم و پاسخ ایمنی، توسعه واکسیناسیون را با مشکل مواجه کرده است. لذا با توجه به مشکلات فوق، اتخاذ یک روش کنترل نوین بدون عوارض سوء که مبتنی بر ایمنی، تغذیه و ژنتیک باشد، ضروری به نظر می رسد. در این طرح، اثرات استفاده از ویتامین A در خوراک همراه با انجام واکسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع کوکسیدیوز مورد مطالعه قرار گرفته است.

index

فهرست مطالب  

فهرست جداول………………………………… ت

خلاصه فارسی…………………………………. ۱

مقدمه و اهداف پژوهش ………………………… ۲

۱- ارزش غذائی طیور………………………… ۲

۲- سلامت گوشت طیور…………………………. ۳

۳- سرعت رشد………………………………. ۳

۴- بازده لاشه……………………………… ۳

۵-سهولت تغذیه…………………………….. ۳

۶- عدم احتیاج به مرتع……………………… ۴

فصل اول:

کلیات……………………………………… ۵

مروری بر بیماری و اپیدمیولوژی کوکسیدیوز……….. ۶

تداخل با سایر بیماریها………………………. ۷

راههای انتقال کوکسیدیوز……………………… ۱۰

عوامل موثر بر انتقال، بروز و شدت بیماری……….. ۱۲

ایمنی‌شناسی…………………………………. ۱۳

نشانه‌های بالینی ……………………………. ۱۳

تشخیص بیماری……………………………….. ۱۴

اهمیت پیشیگری ……………………………… ۱۴

راههای پیشگیری……………………………… ۱۵

الف ـ بهداشت و مدیریت……………………… ۱۵

ب ـ ژنتیک………………………………… ۱۵

ج ـ استفاده از داروهای شیمایی………………. ۱۶

دـ واکسن‌ها ………………………………. ۱۸

 

فصل دوم:

مواد و روش‌کار………………………………. ۲۰

فصل سوم:

نتایج……………………………………… ۲۳

الف- میزان دفع ااسیست……………………… ۲۳

ب ـ وزن بدن………………………………. ۲۳

پ ـ افزایش وزن بدن ……………………….. ۲۴

ت ـ مصرف غذا …………………………….. ۲۶

ث ـ ضریب تبدیل غذائی………………………. ۲۷

ج ـ میزان تلفات ………………………….. ۲۹

فصل چهارم:

بحث……………………………………….. ۳۶

خلاصه به زبان انگلیسی………………………… ۳۹

منابع……………………………………… ۴۰

 

 

 

 

بررسی اثر ویتامین A بر افزایش کارآیی واکسن ضد کوکسیدیوز در جوجه های گوشتی
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : 116 مگابایت
DocFile
۷ آبان ۱۳۹۵
63 بازدید