بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری

عنوان

بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری زابل و ارائه راهکارهای مناسب برای بهینه‌سازی فرایند موجود

چکیده

اجتماعات انسانی از دیرباز پس از مورد استفاده قرار دادن منابع مختلف طبیعی موجود بر روی کره زمین، قسمت‌های غیرقابل مصرف و زاید آن را دفع می‌نمودند. این موضوع مشکل حادی را برای آنها و محیط‌شان ایجاد نمی‌کرد. زیرا تعداد و توزیع انسانهای موجود بر روی کره زمین به نسبت مساحت این کره خاکی خیلی کم بود اما امروزه به دلیل افزایش تعداد، توزیع جمعیت و به دنبال آن تحولات پدید آمده در میزان و کیفیت مواد مصرفی، معضل تولید و دفع زایدات به نحوه بارزی گریبانگیر حیات جوامع بشری به ویژه شهرها گردیده است. گرچه دفن بهداشتی مواد زاید جامد شهری، سالهاست که مورد استفاده قرار گرفته است و در بسیاری از نقاط دنیا توانسته است، بهداشت عمومی و سلامت جامعه را تأمین کند ولی هنوز مورد قبول عامه مردم قرار نگرفته است. عناوینی مانند، دفن و دفن بهداشتی و تلنبار زباله بارها به جای یکدیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و هنوز هم خیلی از مردم فرق بین دفن، دفن بهداشتی و تلنبار کردن زباله را نمی‌دانند. به عبارت دیگر در صورتی که عملیات دفن مواد به صورت کاملاً استاندارد و براساس ضوابط صحیح و دقیق دفن بهداشتی صورت نگیرد مشکلات بهداشتی و زیست محیطی زیادی به وجود خواهد آمد. فقط یک محل دفن بهداشتی که در محل مناسبی قرار گرفته و از طراحی خوبی برخوردار باشد و نیز عملیات آن کاملاً صحیح و دقیق انجام پذیرد می‌تواند جوابگوی استانداردهای بهداشت عمومی و سلامت بوده، از شرایط لازم برای جلوگیری از آلودگی آب و خاک و هوا برخوردار باشد که در اینجا بحث مدیریت دفع مواد زائد جامد شهری مطرح می‌گردد.

فهرست مطالب

مقدمه

اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق:

چارچوب نظری تحقیق

۱ـ۲ـ تولید مواد زائد جامد

منابع تولید مواد زائد جامد شهری برحسب کیفیت مواد زائد به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود

ذخیره و جابجایی مواد زائد در محل تولید

۳ـ۲ـ جمع‌آوری مواد زاید جامد

برنامه جمع‌آوری زباله دارای چهار دیدگاه کلی زیر است:

۱ـ۳ـ۲ـ روش جمع‌آوری خانه به خانه:

۲ـ۳ـ۲ـ روش انبار موقت:

۳ـ۳ـ۲ـ استفاده از روشهای سنتی:

۴ـ۳ـ۲ـ استفاده از استقرار مخازن در معابر و خیابانها

ضرورت وجود برنامه ذخیره موقت و ایستگاههای انتقال:

کمپوست به ۳ روش از زباله‌های آلی تهیه می‌شود که عبارتند از

-۱-۴-۲- روش تکنیکی:

مزایای کمپوست‌سازی:

,……………………………..

بررسی وضعیت جمع‌آوری و دفع زباله‌های شهری
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۵ شهریور ۱۳۹۶
76 بازدید