بررسی بیولوژیکی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف

مقدمه

ماهیان به کمک دستگاه شنوایی – خط جانبی، صدا، ارتعاشات و سایر جابجایی های آب در محیط اطرافشان را احساس می‌کنند. این دستگاه دارای دو جزء اصلی، شامل گوش داخلی، دستگاه نوروماست خط جانبی است. گوش داخلی ماهیان، علاوه بردریافت صدا، جهت‌ یابی یا تعادل فضای سه بعدی را نیز بر عهده دارد. این اندام،‌ احساس جهت‌یابی در برابر جاذبه زمین را، حتی وقتی که ماهی در محیط های تاریک و پلاژیک به حالت معلق به سرمی‌برد، امکان پذیر می‌‌سازد. دراین ترجمه سعی بر این است که مطالبی را در مورد شنوایی ماهیان استخوانی به تفصیل و در مورد ماهیان غضروفی به طورخلاصه ذکر گردد. بدیهی است که گستردگی مطالب پیش از این سمینار است. مثلاً در مورد مکانیسم تولید الکتریسیته و گیرنده های الکتریکی فقط به صورت خلاصه در ارتباط با خط جانبی مورد بحث قرارگرفته اند.

فهرست مطالب

مقدمه
اصطلاح Octavolateralis یا سیستم شنوایی
آناتومی گوش داخلی و ضمائم آن
ساختمان
مجاری نیم دایره
سنگریزه های شنوایی
مجموعه مژگانی
الگوهای جهت یابی سلولهای شنوایی
تفاوت های سلول های شنوایی
ساختارهای کمکی شنوایی و ویژگی های آن ها
آناتومی خط جانبی
راههای ورودی و خروجی شنوایی
گیرنده های مکانیکی خط جانبی
سیستم وابران
رفتار ماهیان و سیستم تعادل
پایداری بینایی
ارتباط شنوایی: صوت
مکانیسم تولید صدا
مثال هایی – از ارتباطات صوتی
خط جانبی دررفتار
تغذیه
اجتماعات
عمل سیستم داخلی شنوایی وتعادل
عمل سیستم Octavolatoralis
شنوایی
ماهی ها چگونه می شنوند؟
اطلاعات دقیق آستانه ای
منابع صوتی متمرکز
چرا ماهی ها می شنوند؟

شتاب، سرعت و تغییر حساسیت
بسامد
مطالعات تطبیقی

 چرا ماهی ها عمل Sven را انجام می دهند؟
سؤالات مهم
سیستم شنوایی
سیستم Vestibulaz
خط جانبی
منابع فارسی
منابع انگلیسی

بررسی بیولوژیکی دستگاه شنوایی خط جانبی در ماهیان مختلف
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱۷ آبان ۱۳۹۵
103 بازدید