الگوریتم تشخیص و تصحیح خطا در شبکه

فهرست

انواع خطا

انواع شناسایی خطا

Parity check

Parity check “rows & columns”

دو تکنیک اصلی برای تصحیح

۶

الگوریتم تشخیص و تصحیح خطا در شبکه
قیمت : 00 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۳۰ آذر ۱۳۹۳
95 بازدید