استراتژی طراحی شبکه‌های کامپیوتری

مقدمه

استفاده از شبکه های کامپیوتری در چندین سال اخیر رشد و به موازات آن سازمان ها و موسسات متعددی اقدام به برپاسازی شبکه نموده اند. هر [[شبکه]] کامپیوتری می بایست با توجه به شرایط و سیاست های هر سازمان ، طراحی و در ادامه پیاده سازی گردد .شبکه ها ی کامپیوتری زیرساخت لازم برای استفاده از منابع فیزیکی و منطقی را در یک سازمان فراهم می نمایند . بدیهی است در صورتی که زیرساخت فوق به درستی طراحی نگردد، در زمان استفاده از شبکه با مشکلات متفاوتی برخورد نموده و می بایست هزینه های زیادی به منظور نگهداری و تطبیق آن با خواسته ها ی مورد نظر( جدید) ، صرف گردد ( اگر خوش شانس باشیم و مجبور نشویم که از اول همه چیز را مجددا” شروع نمائیم !) . یکی از علل اصلی در بروز اینچنین مشکلاتی ، به طراحی شبکه پس از پیاده سازی آن برمی گردد. ( در ابتدا شبکه را پیاده سازی می نمائیم و بعد سراغ طراحی می رویم ! ) . برپاسازی هر شبکه کامپیوتری تابع مجموعه سیاست هائی است که با استناد به آنان در ابتدا طراحی منطقی شبکه و در ادامه طراحی فیزیکی ، انجام خواهد شد . پس از اتمام مراحل طراحی ، امکان پیاده سازی شبکه با توجه به استراتژی تدوین شده ، فراهم می گردد.

images (4)

فهرست

استراتژی طراحی شبکه‌های کامپیوتری

مقدمه

ارتباط با عناصر قدیمی شبکه استفاده نمود؟

برنامه ریزی برای طراحی منطقی شبکه

استفاده کنندگان شبکه چه افرادی هستند ؟

شبکه مورد نظر می بایست چه نوع سرویس ها و خدماتی را ارائه نماید ؟

برای هر یک از لینک های شبکه به چه درجه ای از اطمینان نیاز است ؟

 

 

استراتژی طراحی شبکه‌های کامپیوتری
قیمت : 5000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۱ دی ۱۳۹۳
54 بازدید