دانلود پایان نامه ارائه یک روش نگاشت روی معماری‌های چندهسته‌ای برای کاربردهای معین

 دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته کامپیوتر (گرایش نرم افزار)-1395

مقدمه:

تغییر از بزرگ‌ترین خصوصیات سازمان‌ها و مؤسسات در حوزه رقابتی است. با آغاز قرن بیست و یکم سازمان‌ها تغییرات اساسی را پیرامون خود تجربه کرده‌اند. این تغییرات، سازمان‌ها را به سمت چالش‌های نوینی هدایت می‌کند، که عدم توجه به آن‌ها بقا و موفقیت سازمان را به‌طور فزاینده ایی تهدید می‌کند. این موقعیت منجر به آن شده که بسیاری از سازمان‌ها در اولویت‌های کسب‌وکار و دیدگاه‌های استراتژیک خود تجدیدنظر کنند و تأکید خود را بر سازگاری با تغییرات محیط کسب‌وکار و پاسخ به نیازهای مشتری از طریق روش‌های نوین همکاری و سازمان مجازی قرار دهند. سازمان‌ها برای پاسخ به این چالش‌های کسب‌وکار رویکرد نوینی به نام چابکی را توسعه دادند. در این فصل ابتدا کلیات  پژوهش ارائه می‌شود،‌ سپس اهمیت و ضرورت پژوهش بیان می‌شود سپس اهداف و فرضیه‌ها و سؤالات تحقیق بیان می‌شوند و در ادامه روش گردآوری اطلاعات و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و جامعه آماری تحقیق و سپس تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها آورده می‌شود.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

مقدمه

بیان مسئله

هدف تحقیق

سؤال تحقیق

فرضیات تحقیق

متغیرهای تحقیق

تعاریف اصطلاحات و واژه‌ها

پیشینه تحقیق

 

   فصل دوم: ادبیات تحقیق  ومروری بر الگوریتم نگاشت

مقدمه

شکاف بین تولید و طراحی

مفاهیم سیستم بر روی تراشه

معماری مبتنی بر واسط مشترک

مزایای استفاده از گذرگاه

معایب استفاده از گذرگاه

شبکه روی تراشه

همبندی شبکه

همبندی های ارائه شده برای شبکه برروی تراشه

همبندی مش

همبندی تورس

همبندی تورس تا زده

همبندی مش قطری

همبندی SPIN

همبندیWk Recursive

مسیریابی در شبکه روی تراشه

الگوریتم مسیریابی XY

جریان (مراحل) طراحی در شبکه برتراشه

ابزارهای طراحی شبکه بر تراشه

کارهای انجام شده در حوزه ی نگاشت

مدل کاربرد و مدل معماری

اهداف و اَعمال

قیود و توابع هدف

تجمیع یا جداسازی

نگاشت پویا یا ایستا

مقدمه‌ای برنگاشت

ابزارهای طراحی شبکه بر تراشه

مسئله نگاشت و هزینه ارتباط

تکنیک‌های نگاشت

تکنیک‌های نگاشت پویا

تکنیک‌های نگاشت ایستا

نگاشت دقیق

نگاشت مبتنی بر جستجو

کارهای انجام‌شده در حوزه نگاشت با استفاده از تکاملی‌ها

نگاشت مبتنی بر GA توسط یان زن و همکاران

نگاشت مبتنی بر SA توسط سلیمان توسان و همکاران

نگاشت مبتنی برGA توسط سلیمان توسان و همکاران

نگاشت مبتنی بر PSO توسط پرادیپ کومار و همکاران

نگاشت مبتنی بر ILP در توسط سلیمان توسان و همکاران

نگاشت انجام‌شده به نام Castnet توسط سلیمان توسان و همکاران

سنجش عملکرد

مروری برالگوریتم‌های نگاشت

روش ارائه شده توسط سعیدی و همکاران

روش ارائه شده توسط سعیدی و همکاران

روش ارائه شده توسط توان پور و همکاران

روش ارائه شده توسط آرمین مهران

روش ارائه شده توسط فن و همکاران

روش ارائه شده توسط سلیمان توسان

روش ارائه شده توسط توان پور

روش ارائه شده توسط سلیمان توسان

مقایسه الگوریتم ها

 

فصل سوم: الگوریتم پیشنهادی

مقدمه

قوانین همسایگی

معرفی بسترکاری الگوریتم

جدول مشخصات گراف کاربرد

فرضیه های موجود در این روش

مراحل اجرای الگوریتم

تعریف مسئله

پیاده سازی نگاشت الگوریتم پیشنهادی روی گراف نمونه

خلاصه فصل

 

فصل چهارم: محاسبات و نتایج

بررسی برخی گراف‌های مشهور

ملاک ارزیابی الگوریتم پیشنهادی

بررسی گراف PIP

بررسی گراف MPEG

بررسی گراف DVOPD

بررسی گراف MWD

بررسی گراف    enc mp dec

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و کارهای آتی

مرور کلی

معرفی ملاک‌های ارزیابی

مقایسه روش پیشنهادی با سایر روش‌های موجود

پیشنهادات آتی

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

ب) منابع انگلیسی

پیوست

فهرست جداول

دانلود پایان نامه ارائه یک روش نگاشت روی معماری‌های چندهسته‌ای برای کاربردهای معین
قیمت : 29000 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۲۲ فروردین ۱۳۹۷
165 بازدید