آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی

موضوع:

آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهندگان از انجام این تحقیق آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی می باشد و اهداف جزئی محققین از انجام این تحقیق عبارتند از:

  1. آشنایی با نقش ظهور منجی عالم بشریت حضرت مهدی(عج) در نهادینه کردن عدالت اجتماعی .
  2. آشنایی با اعتقاد به نماز و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی.
  3. آشنایی با اعتقاد به نبوت و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی.
  4. آشنایی با مفهوم امر به معروف و نهی از منکر و نقش آن در نهادینه کردن عدالت اجتماعی.
  5. آشنایی با رابطه ایمان به قیامت و عدالت اجتماعی.

  اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و ضرورت این تحقیق در این است که عالم بشریت امام عصر (عج) بشناسند و خود را جهت ظهور هر چه سریعتر آن حضرت آماده نمایند .


سوالات تحقیق

۱-نجات بخشی در ادیان چگونه است؟

۲-اوضاع سیاسی جهان اسلام در استانه تولد مهدی چگونه است؟

۳-میلاد مهدی چگونه است؟

۴-اما در عصر غیبت چگونه است؟

۵-انتظار فرج چگونه است؟

۶-نشانه های ظهور چیست؟

۷-جهان در دولت مهدی چگونه است؟

آشنایی با تعمیق باورهای مذهبی و دینی
قیمت : 0 تومان
حجم فایل : مگابایت
DocFile
۹ فروردین ۱۳۹۶
79 بازدید